Contents

Over Safe Food Factory

Waarom is Safe Food Factory gestart?

Safe Food Factory is een not-for-profit organisatie (2014), gericht op het opzetten van een gemeenschap over hygiënisch produceren van Food, Feed en Pharma.

De voedingsmiddelenindustrie is erg divers. Op Safe Food Factory staan meer dan 130 verschillende productieprocessen beschreven. Producenten, beleidsmakers, machinebouwers, ingenieurs en hygiëne-experts leveren hier actuele en betrouwbare informatie over praktijkrichtlijnen, producten en procesmanagement.

De kracht van Safe Food Factory:
• 24/7 toegang tot actuele en betrouwbare informatie
• toonaangevend kennisplatform over voedselveiligheid
• meest actieve community binnen de voedingsmiddelenindustrie

Eén ding hebben alle processen gemeen: het voedingsmiddel moet voedselveilig geproduceerd worden. Een goede hygiëne is daarbij essentieel, en dat vraagt om apparatuur die goed reinigbaar is. Het verwijderen van zichtbaar vuil is tegenwoordig echter niet meer afdoende. De productielijnen moeten ook vrij zijn van schadelijke micro-organismen. En deze zijn onzichtbaar. Zodra de micro-organismen wél zichtbaar worden, is het te laat.
Dit betekent dat alle onderdelen van uw proceslijnen microbieel reinigbaar moeten zijn - en dat bereik je alleen als zowel het ontwerp als de realisatie en verificatie van proceslijnen op deze grondige vorm van reinigen worden toegespitst. Daarnaast zijn aanvullende zaken als een structureel preventief onderhoud, een juiste manier van produceren en gevalideerde reinigingsprocedures van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan hygiënisch verantwoorde lasprocedures, het creëren van een juiste oppervlaktestructuur en het optimaliseren van de corrosiebestendigheid van contactmaterialen.

Uiteraard speelt de microbiële gevoeligheid van een voedingsmiddel ook een rol. Moet een lijn aseptisch of hygiënisch tot in het kleinste detail ontworpen zijn of voldoet het huidige ontwerp? Dit hangt ook af hoe het voedingsmiddel wordt gedistribueerd (droog, gekoeld, bevroren), welke houdbaarheid meegegeven wordt, en hoe de consument met het product thuis omgaat (open shelf life). De wetgever heeft hierop ingespeeld met een aantal raamwetten, die zowel voedingsmiddelenfabrikanten als machinebouwers verplicht om over deze onderwerpen na te denken.
Over de praktische invulling van veel onderwerpen is nog te weinig nagedacht. Safe Food Factory vervult daarin een verbindende rol. Goede ideeën met praktische oplossingen zal Safe Food Factory delen. Voor diverse onderwerpen brengt Safe Food Factory specialisten bij elkaar om integraal problemen aan te pakken. De overheid stimuleert deze aanpak door en vanuit de sector.

Voorbeelden zijn de nationale werkgroepen:
• Hygiënische bekabeling
• Hygiënische perslucht
• Hygiënisch lassen

Naast de website organiseert Safe Food Factory samen met de sector regelmatig seminars of workshops. Dat kan voor deelgebieden zijn, zoals onlangs voor de Vereniging voor Vrieshuizen, of samen met de Groep Machinebouw voor de Voedingsmiddelenindustrie (GMV) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) een workshop m.b.t. hygiënisch lassen.

Safe Food Factory neemt geen genoegen met alleen een mooi verhaal, maar stimuleert gedegen onderzoek. Op een deels afgesloten deel van de website staan onderzoeksrapporten vermeld, inclusief feitelijke en controleerbare meetgegevens.

Safe Food Factory faciliteert ook de Engineering Handboeken voor voedingsmiddelenbedrijven, zodat ingenieursbureaus, machinebouwers en installateurs de specifieke eisen waarop zij willen offreren kunnen nalezen. Deze handboeken zijn gekoppeld aan de wettelijke eisen en aan de relevante delen van praktijkrichtlijnen.

Al en met al is Safe Food Factory een kennisplatform van en voor professionals in de voedingsmiddelenindustrie.

Safe Food Factory acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden. Safe Food Factory zal dan ook het mededingingsrecht respecteren en naleven, en dat bij haar deelnemers voortdurend benadrukken.

Tags
  • Hygiënenormen