Contents

Privacybeleid

Safe Food Factory hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We doen zaken conform de toepasselijke wetten voor bescherming van persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging.

1. Omvang

Dit privacybeleid ("Beleid") bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, opslaan, circuleren en gebruiken met betrekking tot bezoekers van websites van Safe Food Factory ("website(s)").
Door onze websites te bezoeken, gaat u akkoord met het gehandhaafde beleid, anders raden we gebruik van onze websites af.
We behouden het recht dit beleid aan te passen en zullen dergelijke wijzigingen op deze website bekendmaken. Kom regelmatig terug om de status van het beleid te bekijken.

2. Verzamelde gegevens

De persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mailadres, functie en profiel, worden alleen door ons verzameld indien u dergelijke gegevens vrijwillig aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld door registratie, in een enquête), u toestemming hiervoor hebt gegeven of het is toegestaan volgens de toepasselijke wetten betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig kunt u onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren, mits voor het gebruik van de website geen registratie is vereist.
We behouden het recht voor de gegevens die u hebt verstrekt anoniem te maken om deze in een samengevoegde vorm op te slaan en deze te combineren met andere gegevens om anonieme statistieken te creëren, naar gelang het geval (bijvoorbeeld het aantal bezoekers).

3. Gegevensbeveiliging

Safe Food Factory treft passende technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, oneigenlijk gebruik, openbaarmaking, verlies of vernietiging. We gebruiken geavanceerde IT-beveiligingssystemen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te bewaken.
Houd er rekening mee dat uw gegevens verloren kunnen gaan of kunnen worden benaderd door onbevoegden tijdens de verzending via het internet of e-mail. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid en doen nadrukkelijk afstand van aansprakelijkheid voor de beveiliging van uw gegevens tijdens de verzending. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de computer die u gebruikt voldoende is beveiligd en beschermd tegen schadelijke software en dergelijke. Als u dit niet kunt doen, verzoeken we u een andere communicatiemethode te gebruiken.

4. Gegevens gebruiken en bewerken

Safe Food Factory verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om aan uw verzoeken te voldoen, zoals het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw bestellingen, het voorbereiden, onderhandelen, uitvoeren en vervullen van uw contracten en het toegang verlenen tot bepaalde informatie.
We hebben ook de bevoegdheid om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, met name door wettelijke verplichtingen, overheids- of gerechtelijk bevel, een rechtsvordering te formuleren of te beschermen, ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, voor operationeel testen of revisie, in verband met de verkoop, toewijzing of een andere overdracht van het bedrijf of om misbruik en andere onrechtmatige activiteiten te voorkomen.
Het kan noodzakelijk zijn uw persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken om onze relatie met u te onderhouden. We kunnen hierdoor beter reageren op uw behoeften of onze producten en services verbeteren. Wij, of een derde partij namens ons, kunnen ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten en services van Safe Food Factory, waarvan we denken dat u hierin geïnteresseerd zal zijn of voor het houden van online enquêtes.

5. Verspreiding van gegevens

Naast de gevallen die in dit beleid worden genoemd, worden uw persoonlijke gegevens niet verkocht, verzonden of op andere wijze verspreid onder derde partijen.
Voor zover noodzakelijk voor de doeleinden die onder clausule 4 zijn genoemd, geven we uw persoonlijke gegevens door aan dochterondernemingen van Safe Food Factory Group of aan derde partijen die hiervoor instructies van ons krijgen. Uw persoonlijke gegevens kunnen met name worden bekeken door externe bedrijven en vertegenwoordigers die technologisch onderhoud verrichten of namens ons werken om bedrijfstransacties uit te voeren. Deze bedrijven en tussenpersonen moeten deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
Het kan voorkomen dat bepaalde persoonlijke gegevens worden opgeslagen of verwerkt op computers die zich in rechtsgebieden bevinden waar niet dezelfde privacywetten heersen als in uw land. We nemen dan ook de strengste privacynormen van de landen waarin we actief zijn als basis voor onze maatregelen voor gegevensbescherming.

6. Cookies

Wanneer u onze websites bezoekt, worden gegevens automatisch verzameld door een of meer kleine bestanden – zogenoemde cookies – die naar uw computer worden gestuurd en automatisch worden opgeslagen. Deze verzamelde gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. De gegevens omvatten met name informatie over de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem, de domeinnaam van eerder bezochte webpagina's, het aantal bezoeken aan onze websites, bezochte websites of de gemiddelde duur van het bezoek.
We gebruiken cookies voornamelijk om gebruikersgegevens te verzamelen tijdens het bezoek aan onze websites of verschillende bezoeken (sessiebeheer) om informatie over de gebruikers van onze websites op te slaan gebaseerd op hun gebruikersvoorkeuren, zodat we hen in de toekomst relevante content kunnen tonen (personalisatie) of het gedrag van gebruikers op internet kunnen traceren (tracking).
Voor de opslag van voorkeuren en gegevens die nodig zijn voor een bezoek aan de website (sessiebeheer en personalisatie), gebruiken we first party cookies, wat de cookies zijn die behoren bij het domein dat in de adresbalk van de browser staat. Om gebruikerstrends en -patronen bij te houden (tracking), gebruiken we cookies van derde partijen. Dit zijn cookies die niet bij het domein horen dat in de adresbalk van de browser staat.
De gegevens die op deze manier zijn verzameld, gebruiken we om voortdurend de kwaliteit van onze services te verbeteren, de aantrekkelijkheid van onze websites te evalueren en de prestaties en inhoud van onze websites te verbeteren. Verzamelde gegevens van cookies van derde partijen worden door derde partijen namens ons verwerkt. Cookies van derde partijen worden exclusief gebruikt door onze websites en de leveranciers van de webstatistieken en worden niet gedeeld met andere derde partijen.
De meeste browsers ondersteunen cookies en staan bezoekers toe deze te blokkeren. U kunt in uw browser de weigering van cookies instellen of dat u een bericht ontvangt wanneer een cookie wordt gestuurd. Sommige functies of services op onze websites zullen echter niet naar behoren werken of zelfs helemaal niet werken zonder cookies.

7. Koppelingen naar andere webpagina's

Onze websites kunnen koppelingen naar andere webpagina's bevatten. Deze webpagina's vallen niet onder dit beleid. Hoewel we ernaar streven alleen koppelingen te plaatsen naar webpagina's die dezelfde strenge privacybeleidsregels handhaven als Safe Food Factory, zijn we niet verantwoordelijk voor de privacybeleidsregels of de inhoud van dergelijke andere webpagina's.

8. Recht op informatie en contact

Op uw verzoek zal Safe Food Factory u binnen een redelijke termijn schriftelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet informeren of en welke persoonlijke gegevens van u in onze systemen zijn opgeslagen. Ondanks onze inspanningen om de gegevens nauwkeurig en tijdig bij te houden, kunnen onjuiste gegevens in ons systeem zijn opgeslagen. We zullen deze op uw verzoek corrigeren. Als geregistreerde gebruiker hebt u de gelegenheid om de persoonlijke gegevens die u hebt gebruikt in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Voor vragen over uw persoonlijke gegevens, informatie-aanvragen, suggesties en klachten, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van Safe Food Factory. Safe Food Factory zal reageren op alle informatie-aanvragen en alle verzoeken om persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen.