Contents

Interview leden werkgroep Hygiënische Bekabeling

Wat is er sinds publicatie van de praktijkrichtlijn gebeurd?

In 2015 is de Praktijkrichtlijn Hygiënische bekabeling gepubliceerd. De werkgroep houdt nog steeds overleg als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bv. veranderingen in de regelgeving, of aanpalende vragen uit de markt. En er worden nog steeds nieuwe producten gemaakt, die aansluiten bij de in de richtlijn genoemde verbeteringen om kabels hygiënisch aan te leggen. Het lag in de planning om hier een seminar voor te organiseren, maar dat werd vanwege Corona zo lang niet haalbaar, dat het in een interview is besproken.

Interview met werkgroepleden

Hoe is het ook weer gegaan?

Als eerste keken de geïnterviewden Michael Evers en Jerry Matena terug op de startdag van Bekabeling, die in samenwerking met EHEDG Nederland was georganiseerd om het probleem in kaart te brengen.
Het bleek dat als de hele keten in de industrie er met elkaar over kon spreken, er ontevredenheid bestond met bestaande bekabelingsvormen. Daarbij konden voedingsmiddelenproducenten, als de uiteindelijke gebruiker, de toeleveranciers overtuigen dat zij ook bij te verwachten meerkosten bereid waren de producten af te nemen.
Vorming van een industrie-brede werkgroep werd aangemoedigd door de NVWA.

Beschermslang

(ook wel Conduit - spreek uit “kondwiet")
De stelling “Geen kabel in de fabriek" dwingt om na te denken over elke kabel: moet die wel, kan het niet minder? Deelnemers gaven aan vanuit het verleden bedenkingen te hebben tegen beschermslangen. Maar veldtesten konden duidelijk maken dat leggen en reinigen er makkelijker mee wordt.
In werkbezoeken bleek echter dat fittingen niet optimaal pasten op de multiconnectoren die anderen produceren. Daarom zijn die na overleg aangepast.

Kabeldraagsysteem

Weglaten van kabelbinders voor betere reinigbaarheid kan in bestaande kabelgoten wel bij horizontaal, maar niet bij verticaal. Maar ook bij horizontaal is fixeren gewenst. Toen is het idee ontstaan met de veren: vast en toch los van elkaar. In werkbezoeken is getest hoe dat aan te leggen en te reinigen is.
Bijzonder daarbij was om te zien dat een monteur en schoonmaker uit de werkgroep het systeem intuïtief gingen gebruiken. Dat gaf waardevolle inzichten om het verder te optimaliseren, zodat het nog meer is zoals een gebruiker verwacht.
En in tests met kabels leggen bleek dat de niet-ervaren personen die in het systeem met veren sneller konden leggen dan de zeer ervaren professionele monteurs met kabelbinders. En dit zonder instructie of enige ervaring!
In een andere test hebben we schoonmaken vergeleken, volgens de drie methodes: nat, gecontroleerd nat en droog.
Ondertussen ervaren veel bedrijven de flexibiliteit, snelheid en reinigbaarheid van het Streamline HD systeem.

Wat heeft het jullie gebracht?

We worden nu als adviseur aan tafel gevraagd, om samen te kijken wat nodig is i.p.v. beschermslangen te verkopen, of om een stukje expertise te delen over bekabeling. Meedenken voor winst in hygiëne, wat kan leiden tot een denkomslag zoals bij SELO, die overgestapt is naar het nieuwe bekabelingsconcept.

Tags
  • Bekabeling
  • Nutsvoorzieningen
  • Gebouw
  • Hygiënenormen