Contents

Lactose

Lactose is een suiker dat voorkomt in de melk van zoogdieren. Vandaar dat deze suiker ook wel melksuiker wordt genoemd. Het is het eerste en enige koolhydraat dat pasgeboren zoogdieren in significante hoeveelheden consumeren.

Koemelk bevat 4 tot 5% lactose, waardoor een groot gedeelte uit het drogestofgehalte van melk uit lactose bestaat. Doordat zuiver lactose grote, harde kristallen vormt die moeilijk oplosbaar zijn, wordt lactose ook wel zandsuiker genoemd.

Lactose is een disaccharide van glucose en galactose en is minder zoet dan sacharose en glucose. Wanneer in het lichaam de afbraak van lactose tot monosacchariden door het gebrek aan het enzym lactase niet kan plaatsvinden, spreekt men van een lactose-intolerantie. Lactose is daarom voor sommige mensen een allergeen.

Tijdens het drogen van lactose kunnen verschillende vormen van lactose ontstaan. Over het algemeen wordt α-lactose geproduceerd. Om deze vorm van lactose te verkrijgen, wordt er gedroogd onder de 93,5°C. Deze vorm van lactose lost echter minder goed op dan watervrije β-lactose, welke wordt geproduceerd door drogen boven 93,5°C. Amorfe lactose ontstaat bij snelle droging, bijvoorbeeld in een sproeidroogtoren. Het nadeel van amorfe lactose is dat door opname van water alsnog α-lactose kan ontstaan, wat leidt tot grote klonten in het poeder.

Lactose kan in vele producten worden toegepast, waaronder zuivelproducten, gedroogde soepen en sauzen, jam, mayonaise en snoepgoed.

Productie lactose

Voorbehandelen van wei

Lactose kan zowel uit wei als uit weipermeaat worden gewonnen. Voordat de wei of het weipermeaat als grondstof voor lactose kunnen dienen, worden eventuele fijne kaasdeeltjes en aanwezig vet in de vorm van weiroom afgescheiden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van weipermeaat, worden de in de wei aanwezige eiwitten ook verwijderd met behulp van ultrafiltratie.

Indampen

Vervolgens wordt de wei of het weipermeaat ingedampt bij een temperatuur van ongeveer 60°C tot een drogestofgehalte van 60 tot 62%. Hierdoor neemt de lactoseconcentratie toe. Tijdens het indampen van wei mag de temperatuur niet te hoog oplopen om denaturatie van eiwitten te voorkomen. Indien nodig kan het permeaat worden voorgeconcentreerd met behulp van nanofiltratie. Op deze manier worden dan meteen ook een aantal zouten verwijderd.

Kristalliseren

De ingedampte wei of weipermeaat wordt vervolgens naar kristallisatietanks geleid. Hier worden entkristallen toegevoegd en vindt geconditioneerde koeling plaats, zodat het geheel door oververzadiging kan kristalliseren. De koelsnelheid mag niet te hoog zijn, zodat er kristallen ontstaan met een minimale grootte van 0,2 mm.

Decanteren

De ontstane lactosekristallen worden vervolgens met behulp van twee in serie geplaatste decanters van de zogenaamde moederloog gescheiden. In de tweede decanter worden de kristallen met behulp van waswater ontdaan van onzuiverheden.

Drogen

Om het vochtgehalte te verlagen wordt de lactose na de tweede decanter gedroogd met behulp van een fluidbed droger. Afhankelijk van de applicatie wordt gedroogd tot een vochtgehalte tussen 0,1 en 0,5%. Voor de productie van α-lactose wordt er gedurende 15 tot 20 minuten gedroogd met hete lucht, waarbij het product niet warmer wordt dan 92°C, zodat er geen β-lactose wordt gevormd. Met behulp van droge lucht met een temperatuur van ongeveer 30°C wordt de gedroogde lactose gekoeld en getransporteerd. Fijne deeltjes in de afgezogen lucht worden met behulp van een bagfilter afgescheiden en teruggevoerd naar de droogsectie.

Malen

De gedroogde lactose wordt tot slot gemalen tot de gewenste grootte en verpakt in zakken.

Editorial

Onderhoud zonder hindernissen

Gemiddeld wordt er op de vestiging in Wörgl 700.000 tot 800.000 liter melk per dag verwerkt. Deze melk wordt eerst op de boerderijen in Tirol opgehaald. De logistiek is geavanceerd: Tirol Milch heeft meer dan 20 melkwagens op de weg die melk ophalen, deels over de allersmalste bergwegen. Daarbij worden wel zes verschillende melksoorten opgehaald bij 3000 melkveebedrijven. De soorten worden strikt gescheiden gehouden, zodat er geen kans is op vermenging.

BEHOEDZAME OMGANG MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN

VEGAPULS 64 meet het niveau bij de productie van wei

De verbondenheid met de natuur, de bescherming van het milieu en de behoedzame omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn bij Tirol Milch voelbaar. Zo is de fabriek al jarenlang meester in het besparen van energie, elke liter melk is herleidbaar en elk bijproduct wordt benut. Dit vereist gedisciplineerde processen, vooral bij het onderhoud. VEGA-sensoren dragen ertoe bij dat deze werkzaamheden nu nog sneller kunnen worden afgewikkeld.
De fabriek van Tirol Milch in Wörgl, een bedrijf dat bij de Berglandmilch-groep behoort, is tot ver over de grenzen van Tirol bekend om zijn kaas. Op de locatie worden weliswaar ook yoghurt, boter en chocoladepudding geproduceerd, maar ca. tweederde van het opgehaalde melkvolume komt daadwerkelijk in de kaasfabriek terecht. Deze is in mei 2014 in bedrijf gesteld en is nu de op één na grootste kaasproducent van Oostenrijk.

Integratie van stof- en energiestromen

De nauwe samenwerking met de melkveehouders zorgt voor een speciale verbondenheid met de regio, die uiteindelijk ook in de technologie wordt weerspiegeld. Om de grote hoeveelheden energie te genereren die voor de productie van melkproducten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het indampen, voor het koelen van de melk of voor het reinigen van de tanks, zijn alternatieve energiebronnen beschikbaar, bijvoorbeeld een PV-systeem met zonnepanelen en een eigen houtsnipperinstallatie. Bovendien worden alle energiestromen met elkaar gecombineerd, zodat het verbruik laag blijft. De dure procestechniek loont: de fabriek in Wörgl werd onlangs nog onderscheiden met de prijs voor het meest milieuvriendelijke melkbedrijf van Europa.

VEGA
De drie weitanks zijn in 2014 in bedrijf genomen.

VEGAPULS 64 maakt onderhoudswerk makkelijker

De samenwerking met VEGA dateert al van lang geleden. Momenteel wordt gebruik gemaakt van 10 tot 12 radarniveausensoren van VEGA. Maar Martin Schneider, hoofdelektricien bij Berglandmilch, zou er graag nog meer hebben, zoals hij aan de hand van het voorbeeld van de weitanks toelicht.

VEGA
Martin Schneider, hoofdelektricien bij Berglandmilch, heeft alle stof- en energiestromen in beeld.

De samenwerking met VEGA is al lang geleden gestart. Momenteel wordt gebruik gemaakt van 10 tot 12 radarniveausensoren van VEGA. Maar Martin Schneider, hoofdelektricien bij Berglandmilch, zou er graag nog meer hebben, zoals hij aan de hand van het voorbeeld van de weitanks toelicht. In het verleden werden veel tanks wel uitgerust met niveaumeting, maar deze werden meestal in het kader van een complete order uitgeleverd. In de praktijk bleek deze opzet niet altijd even gelukkig uit te pakken, omdat de leveranciers van installaties geen niveaumeetspecialisten waren. Standaard werd vaak een verschildrukmeting met sensoren vlakbij de bodem meegeleverd. Dit was vanuit een oogpunt van onderhoud zeer arbeidsintensief, zegt Schneider. „Bij het reinigen van de weitanks ontstonden er bijvoorbeeld steeds weer mechanische beschadigingen aan het membraan in de druksensoren, wanneer er bijvoorbeeld weer eens een steeksleutel in de tank viel.“ Een andere situatie: de tanks worden regelmatig zeer grondig geïnspecteerd. Hiertoe klimt er een melktechnoloog naar binnen en beoordeelt de tanks aan de binnenkant. Ook hier bestond bij elke inspectie het gevaar dat de druksensoren in de bodem beschadigd zouden worden.

VEGA
De VEGAPULS 64 meet betrouwbaar het niveau in de wei-tanks.

Hoop in vervulling

Daar kwam nog bij dat de drie weitanks pas in 2014 in bedrijf waren genomen. Dat maakte de situatie voor Martin Schneider nog onbevredigender. Afgezien van de mechanische situatie kende de bestaande niveaumeting ook in andere opzichten problemen. Het niveau van wei is niet bepaald gemakkelijk te meten.
„Het eiwitschuim leidde steeds weer tot problemen, bovendien heeft de tank lasnaden en is voorzien van een roerwerk. Ook de kogelsproeiers verstoren de meting“, vertelt Schneider.

VEGA
De melk wordt aangeleverd vanuit meer dan 3000 melkveebedrijven uit de regio.

Daar kwam nog een uitdaging bij: aan het eind van de tanks bevindt zich een centrifuge met een capaciteit van 50.000 liter per uur. Het probleem is dat de tanks een platte bodem hebben, zodat met een drukmeting bij de bodem nooit een exacte nulmeting mogelijk is, omdat de druksensor een paar centimeter boven de bodem is aangebracht. Dit leidde er steeds weer toe dat er lucht in de centrifuge terechtkwam. De gevolgen werden vooral gevoeld door Alpina – een bedrijf dat is gevestigd in de fabriek van Tirol Milch in Wörgl en ook daar de wei verder verwerkt. Alpina ontvangt de wei rechtstreeks via een leiding. Het vetgehalte in de wei verandert en er ontstaan problemen bij de filterinstallaties van Alpina.
In de tussentijd had het elektrotechniekteam al gehoord dat er een nieuwe radarniveausensor in ontwikkeling was, de VEGAPULS 64. Schneider vestigde al zijn hoop op de hoge meetfrequentie van 80 GHz en de daardoor betere focussering en hogere resolutie van het meetsignaal. Toen de eerste instrumenten in 2016 op de markt kwamen, werden alle weitanks dan ook meteen uitgerust met de radarsensor VEGAPULS 64.

VEGA
VEGAPULS 64 Niveaumeting

Een oud geneesmiddel: melkwei

VEGA
Een oud geneesmiddel

Auteur: Jürgen Skowaisa, Produktmanagement Radar, VEGA Grieshaber KG

VEGA ## VEGA-niveausensoren - automatiseringsoplossingen met hoge …
Bedrijfsprofiel
toggle editorial
Tags
  • Zuivel
  • Wei - caseinaten - melksuikers
  • Drogen