Contents

3D in bekabeling

Hygiënische bekabeling eerder en verder in 3D uitwerken

In veel industriële gebouwen, zoals productiefaciliteiten in de voedingsmiddelen- of farmaceutische industrie, is hygiëne zeer belangrijk. Bij het eerste ontwerp van deze faciliteiten moet dit dan ook al bovenaan de agenda staan.

Een van de kritische, vaak onderbelichte punten bij een goed hygiënisch ontwerp is het aanleggen van bekabeling. Immers er kan op, tussen of achter de kabels stof en vuil blijven liggen, waardoor risico’s op bacteriegroei en besmettingen toenemen. In het ontwerp dient daarom al in een vroeg stadium rekening te worden gehouden met een efficiënte routing en goede bereikbaarheid en schoonmaakbaarheid. Hierbij zijn de wijze van aanleg van de bekabeling en systeemkeuze van de kabeldraagsystemen van groot belang. Vanuit de Safe Food Factory (SFF) werkgroep ‘Hygiënische bekabeling in de voedingsmiddelenindustrie’, waar Iv-Industrie in deelneemt, is onder andere een kabeldraagsysteem ontworpen dat bijdraagt aan het makkelijk aanleggen en reinigen van bekabeling.

3D-engineering

Al in het eerste stadium van het (3D) ontwerp is het van belang om de strategische posities van alle installaties en de hoofdroutes voor leidingen en bekabeling te bepalen. Per installatie en hoofdroute wordt het benodigde ruimtebeslag vastgelegd, waarbij de mate van detail toeneemt naarmate het ontwerp vordert. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid en ruimte voor service en onderhoud. Is er bijvoorbeeld voldoende vrije ruimte bij kabeldraagsystemen voor het schoonmaken van de bekabeling?

Iv-Industrie
Strategische posities bekabeling in 3D

Vaak wordt er pas naar bekabeling gekeken als een groot deel van de installaties al in meer detail is uitgewerkt. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het ontwerp van de kabeldraagsystemen beperkt en is het vaak lastig om tot een optimaal hygiënisch ontwerp te komen. Daarom houdt Iv-Industrie steeds vaker al heel vroeg in een project rekening met kabeldraagsystemen, door bijvoorbeeld in een conceptueel ontwerp al een ruimtebeslag voor de hoofdroutes op te nemen. Hierdoor kan er in het vervolg van het ontwerp beter rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de bereikbaarheid in relatie met de overige installaties.

Eerder in het proces al in 3D ontwerpen

Voorheen werd het (detail) ontwerp van kabeldraagsystemen en bekabeling veelal door de geselecteerde installateur uitgewerkt. Tegenwoordig pakt Iv-Industrie als ingenieursbureau dit steeds vaker al tijdens het opstellen van het aanbestedingsontwerp op. Hierdoor kunnen de systemen al voor aanbesteding met opdrachtgever en/of gebruikers gereviewed worden, kunnen aangeschreven installateurs een betere aanbieding maken en worden clashes en rework tijdens de uitvoeringsfase voorkomen. Voor de aanleg van hygiënische bekabeling is het bijvoorbeeld belangrijk dat de bekabeling enkellaags en zonder kruisingen wordt aangelegd. Om dit te bereiken moeten de posities van de kabels op de kabeldraagsystemen al vroeg in het project bepaald worden. Met behulp van vullingsgraadtekeningen van de kabeldraagsystemen en kabellijsten kan ervoor worden gezorgd dat in het begin van het ontwerp de wijze van aanleg en het aantal kabels al worden bepaald.

Iv-Industrie
Engineering bekabeling in 3D

3D-scan

Bij wijzigingen aan bestaande installaties en gebouwen is meestal geen as-built 3D-model beschikbaar. Om de risico’s op clashes in de uitvoeringsfase te beperken en goede reviews mogelijk te maken is het vaak wel gewenst om de bestaande installaties, inclusief de kabeldraagsystemen in het 3D-model op te nemen. Bij complexe situaties is het handmatig inmeten vaak praktisch niet mogelijk of enorm tijdrovend. In dergelijke gevallen scannen we de gehele faciliteit inclusief bestaande installaties in en zetten dit om naar een 3D-model. Dit model kan vervolgens als basis worden gebruikt voor het verdere ontwerp. Een groot voordeel. Het is niet alleen sneller, maar voorkomt ook problemen met de inpassing van nieuwe installaties.

Toekomst van ontwerpen hygiënische bekabeling

Kortom: hoe eerder de kabeldraagsystemen in een hygiënisch 3D ontwerp worden meegenomen, des te beter. Deze trend in de markt is duidelijk zichtbaar. Ook vanuit de SFF-werkgroep wordt deze trend herkend. Wouter Burggraaf, voorzitter van de werkgroep, en Michael Evers, secretaris, geven aan dat het inderdaad belangrijk is om ook het kabeltraject in een vroeg stadium mee te nemen in het totaal ontwerp. In de praktijkrichtlijn Hygiënische Bekabeling van Safe Food Factory is dat ook al aangegeven. Wouter concludeert: “Het mooiste is ook om de kabels zoveel mogelijk door een technische ruimte te laten lopen en pas op de plaats waar nodig in de bedrijfsruimte te laten komen – eventueel gebundeld in een beschermslang (conduit). Dit vereenvoudigt de reiniging en is een stap in de richting om bepaalde open processen ook gegarandeerd Listeria-vrij te kunnen maken”.

Featured company: Iv-industrie

Tags
  • Bekabeling
  • Nutsvoorzieningen
  • Ontwerpen