Contents

Activiteiten werkgroep Bekabeling

Alles over de sessie die gehouden zijn bij: Rittal, Lapp Benelux, Royal Duyvis Wiener, Niedax, Phoenix Contact, FrieslandCampina DMV, Heineken, Robert Bosch Packaging Technology en Gouda Holland.

Sessies

In januari 2014 heeft SafeFoodFactory samen met EHEDG Nederland een workshop Hygiënische Bekabeling gehouden bij het ROVC, waarin de deelnemers kwamen met vragen, problemen en oplossingen uit de praktijk. Aan het eind van de workshop bleek dat er nog geen eenduidige goede oplossing was en nog veel open eindjes waren. Daartoe werd een oproep gedaan voor een Nationale Werkgroep, om met praktische oplossingen te komen en deze in een nieuwe praktijknorm vast te leggen.

In totaal heeft de werkgroep 12 werkbezoeken gebracht aan voedingsmiddelenbedrijven, machinebouwers en producenten van beschermkabels, kabelgoten, bekabeling en connectoren. Hieronder staan de verslagen van de werkbezoeken.88

Rittal

Op 12 maart 2014 ziet de Nationale Werkgroep haar licht en is de kick-off van de Nationale Werkgroep een feit bij Rittal in Zevenaar. Rittal, trendsetter in de markt, heeft al een jarenlange expertise in onder andere de voedingsmiddelenindustrie en levert sinds jaar en dag daar ook passende oplossingen voor behuizingen en energetisch interessante koeloplossingen.

Tijdens deze sessie zijn de grove lijnen uitgezet en is de scope bepaald waarbinnen in eerste instantie gekeken zal worden. Ook zijn de doelstellingen besproken, zoals het uitbrengen van een Praktische Richtlijn die op de “Terugkomdag” wordt gepresenteerd.

Lapp Benelux

De tweede sessie was 23–04–2014 bij LAPP Benelux, een grote speler en expert op het gebied van onder andere bekabeling. Met speciale oplossingen voor bv. de voedingsmiddelenindustrie levert LAPP een interessant pakket voor de branche.

Het willen schrijven van een Praktische Richtlijn houdt ook in dat er gekeken moet worden naar de huidige regel- en wetgeving die op dit moment geldig is. En daar waar nodig ook met andere instanties in overleg treden of dit nog steeds zo dient te zijn. Vandaar dat het belangrijk is om ook te kijken naar expertises die de werkgroepleden kunnen inbrengen.

Door de interessante sessie van LAPP heeft de werkgroep ook inzicht gekregen in huidige regel- en wetgeving met betrekking tot EMC, kleurcoderingen van kabels en de levensduur. Een item dat tijdens de sessie naar voren kwam was dat kabelkeuze een belangrijke beslissing is waar goed naar gekeken dient te worden.

Ook is stilgestaan bij ATEX. Door een verhelderende voordracht door Synamic, die veel ervaring heeft met projecten in o.a. ATEX omgevingen in de voedingsmiddelenindustrie, kwam naar voren dat het belangrijk is om de zonering goed te hebben en tijdens ontwerpfase hier goed rekening mee te houden.

Royal Duyvis Wiener

De derde sessie vond plaats in de cacao-regio van de wereld: Amsterdam en omgeving. Bij Royal Duyvis Wiener werd een goed inzicht verkregen in de cacaowereld en welke visie men daar heeft met betrekking tot reinigbaarheid. Duidelijk is dat er veel verschillende segmenten zijn binnen de voedingsmiddelenindustrie, met elk een verschillend risiconiveau met betrekking tot besmetting en wijze van reiniging. Royal Duyvis Wiener is met haar 127-jarig bestaan een belangrijke speler in de cacaowereld met veel kennis en kunde in deze specifieke markt.

FrieslandCampina sloot de vergadering af met een sessie hoe men binnen FrieslandCampina omgaat met standaardisatie en wat hiervan de noodzaak is. Met praktische voorbeelden werd het al snel tastbaar dat het reduceren van bekabeling gewenst is, en dat standaardisatie zeer belangrijk is. Iets wat het ontwerpen van deze Praktische Richtlijn onderstreept.

Aansluitend was de Nationale Werkgroep nog te gast bij Jopen Bier te Haarlem. Bij Jopen Bier worden prestigieuze speciaalbieren gemaakt, en vanwege een zeer grote nieuwbouw mochten men daar een kijkje nemen. Hierdoor werd duidelijk dat het belangrijk is om de gehele keten te informeren omtrent hoe bekabeling hygiënisch opgepakt dient te worden.

Niedax Duitsland

Op 17 juni was de Nationale Werkgroep te gast bij Niedax in Duitsland. Deze gigant in de kabeldraagsystemen, waar Gouda Holland sinds kort ook toe behoort, is een belangrijke speler in de markt en biedt verschillende oplossingen. Met hun marktgerichtheid en luisterend oor kan men snel inspelen in de markt en met passende oplossingen komen, zo ook voor de voedingsmiddelenindustrie.

Na een boeiende discussiesessie over kabeldraagsystemen zijn er verfrissende ideeën opgedaan en ook met name gekeken naar de wijze waarop dergelijke systemen opgehangen dienen te worden. Ook hier merk je dat wijze van reiniging (droog, nat of gecontroleerd nat reinigen) een belangrijk aspect is in het kiezen van de juiste oplossing.

Phoenix Contact

Door Phoenix Contact is de Nationale Werkgroep uitgenodigd om 9 juli in Duitsland te gaan praten met experts op het gebied van Wireless en Hygiënische Connectoren. Ook in de voedingsmiddelenindustrie neemt Phoenix Contact een belangrijke rol in de keten, en met de hygiënische M12 connector ontketent men een ware revolutie op het gebied van aansluittechniek.

Door de voordracht van Anamet, toonaangevende leverancier op het gebied van conduit oplossingen, is duidelijk geworden dat het verminderen van bekabeling ook op een eenvoudige manier mogelijk is. Namelijk het combineren van meerdere kabels tot één kabel, die veel beter reinigbaar is. Daarnaast is dit ook een ideale oplossing voor de machinebouw met betrekking tot kabelrupsen. Belangrijke thema’s zijn wel de kleur, reinigbaarheid van de conduit en risico op beschadiging. Deze onderwerpen, ook kijkend naar onderhoud, zijn uitvoerig besproken en daar biedt conduit wel een mooie oplossing om het aantal kabels effectief en snel te reduceren.

FrieslandCampina DMV

Op 28 augustus werd de sessie gehouden bij FrieslandCampina DMV in Veghel. Ook daar heeft de werkgroep een zojuist afgerond project bekeken. Het werd daarbij duidelijk dat er bij bouw altijd goed op de uitvoering moet worden gelet, om te voorkomen dat afgeweken wordt van wat voorgeschreven is.

Heineken

Op 7 oktober was de werkgroep te gast bij Heineken. Daar is bekeken hoe complexe bekabeling geplaatst is, en besproken of daar zwakke plekken in zitten en hoe het mogelijk verbeterd kan worden. Tevens is nagedacht over bekabeling in diverse zones van vereiste hygiëne en het risico van calamiteiten.

Rittal

Op 8 en 9 oktober was onder andere de werkgroep te gast bij Rittal met een bezoek naar een tweetal Rittal fabrieken in Duitsland, waaronder een RVS fabriek waar de Hygienic Design behuizingen worden gemaakt. Tijdens deze sessie was er ook voldoende mogelijkheid om met andere bedrijven actief in de voedingsmiddelenindustrie te discussiëren en de voorlopige bevindingen in de richtlijn te spiegelen.

Gouda Holland

Wat het schrijven van een Praktische Richtlijn, zonder Praktijk?!

Op 17 oktober was de Nationale Werkgroep te gast bij Gouda Holland in Haastrecht voor een praktijkdag.

Tijdens deze dag werden verschillende kabeldraagsystemen gebruikt om bekabeling op aan te brengen en te reinigen.

Al snel werd duidelijk dat het gereedschap waarmee de kabelbinders worden afgeknipt belangrijk is. Het uitsteken van messcherpe randen aan de kabelbinder is vervelend voor de schoonmakers omdat zij hun handen eraan openhalen. Daarnaast worden ook vezels uit de doekjes getrokken, waardoor er een risico ontstaat qua vervuiling door het doekje zelf.

Doordat in de Werkgroep de gehele keten vertegenwoordigd is, is deze sessie een eye-opener voor iedereen geweest. Met zeer verrassende voorlopige conclusies met betrekking tot het wijze van kabels monteren, kabeldraagsystemen monteren en constructie van deze oplossingen.

Robert Bosch Packaging Technology

Op 5 november 2014 was de Nationale Werkgroep te gast bij Robert Bosch Packaging Technology te Weert. Tijdens de bijzonder interessante rondgang en introductievideo met presentatie was duidelijk dat Bosch niet zomaar een speler is in de verpakkingsindustrie. Bosch heeft een jarenlange historie en een zeer mooie bedrijfsfilosofie die in een stichting geborgd is. Als wereldmarktleider is Bosch een bepalende factor in haar branche, dat toont ook het nieuwste ontwerp van de SVC machine. En daarnaast neemt Bosch ook deel in deze werkgroep om haar expertise te delen en om reinigbaarheid op een nog hoger level te krijgen.

Belangrijk is om te kijken wat weggelaten kan worden qua bekabeling, niet te complex en niet alleen elektrisch maar ook kijkend naar pneumatiek.

Tijdens deze sessie werd ook teruggeblikt op de praktijksessie bij Gouda Holland en werden de bevindingen nogmaals geëvalueerd en besproken.

NIEDAX

Op 9 december was de Nationale Werkgroep te gast bij Niedax te Wijchen. Niedax heeft onlangs ook Gouda Holland toegevoegd, waardoor men over een nog krachtiger en completere oplossingsportfolio beschikt voor de markt.

Tijdens deze sessie werd ook gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het NPR Functiebehoud. Want als je praat over bekabeling, praat je ook over bekabeling waar functiebehoud van belang is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bekabeling van en naar een brandmeldcentrale in een fabriek.

Daarnaast werd tijdens de vergadering de draft richtlijn in meer detail besproken en doorgelopen, waardoor deze meer en meer zijn vorm begint te krijgen.

Ook is gesproken over coderingen en labeling van kabels in het veld, wat ook aandacht verdient en nog door de werkgroep wordt meegenomen in de scope.

Gouda Holland — testdag

Op 22 januari 2015 was het dan zover: de werkgroep staat niet alleen voor theoretische onderbouwing maar ook hands-on testen in de praktijk.

Safe Food Factory
Testopstelling met bestaand (rechts) en nieuw (links) kabeldraagsysteem

Om te testen heeft Gouda Holland een testopstelling van 2 x 25 meter kabeldraagsysteem gemonteerd. En alle werkgroepleden hebben bijgedragen aan een geweldige testdag, van het aanleveren van zeer ervaren monteurs van Stork, conduits/beschermslangen van Anamet, kabels van Lapp, HD behuizingen van Rittal, zeer ervaren schoonmakers van HAGO en natuurlijk mocht de mayonaise en cacaopoeder niet ontbreken voor het maken van de vervuilingen op de systemen.

Safe Food Factory
Aanbrengen vervuiling

De werkgroep is de firma Hypred en Blateq ook dankbaar voor het aanleveren van respectievelijk reinigingsmiddelen en een unieke nieuwe reinigingsmethode waarmee de test helemaal goed uitgevoerd kon worden.

"Meten is Weten"

Een bekende frase. Vandaar dat er met een professioneel filmteam opnames zijn genomen van het monteren van bekabeling aan een traditioneel systeem (verticaal gemonteerd) en een compleet nieuw kabeldraagsysteem.

De uitkomsten van deze testen waren verbluffend! Kijkend naar het verbruik van kabelbinderbandjes op maar 25 meter lengte kabeldraagsysteem stond de teller al bijna op 1.000 stuks. Aan de ene kant stonden de zeer ervaren Stork monteurs met het traditionele systeem (zoals vandaag de dag nog in veel installaties wordt toegepast), en aan de andere kant stonden de minder ervaren werkgroepleden van FrieslandCampina en Van Lente. Naast het monteren van diverse kabels is er ook gekeken naar onderhoud. Wat gebeurt er als je een kabel moet vervangen?

Daarna was het tijd voor de zeer deskundige reinigingsexperts van HAGO. Met diverse reinigingstechnieken werd er ook gekeken naar droog, gecontroleerd nat en nat reiniging met wederom verbazingwekkende resultaten…

Safe Food Factory
Gecontroleerd nat (links) en nat reinigen (rechts).

De resultaten zijn opgenomen in de Praktijkrichtlijn Hygiënische bekabeling.

Featured company: Safe Food Factory

Featured expert: Wouter Burggraaf

Tags
  • Bekabeling
  • Nutsvoorzieningen