Contents

Beter reinigen met 70% minder water

Bij natte reiniging (zowel op oppervlaktes en bij CIP) wordt veel water gebruikt. Ondanks dat er een tendens is naar gebruik van (relatief) lagere drukken wordt er nog steeds veel water verbruikt tijdens reiniging, is er veel aerosolvorming en dringen waterdruppels (door de oppervlaktespanning) soms moeilijk door tot de fijnmazige porieën van het te reinigen oppervlak. Er is een innovatie die 'water onder druk' verbetert door er lucht aan toe te voegen. Hierdoor wordt de kwaliteit van reiniging beter, wordt enorm veel water bespaart en kan sneller worden gewerkt.

De voordelen van deze innovatie:

  • Forse besparing op arbeidskosten (door snellere en/of automatische reiniging).
  • Ruim 70 % besparing op water- en energieverbruik (waardoor ook minder (chemisch) afvalwater).
  • Aanzienlijk betere reiniging (zowel optisch als microbiologisch), ook op zeer hoge snelheidlijnen zoals in de drankindustrie.
  • Minder product- en machinebeschadiging (werkt ook direct op tere producten).
  • Nagenoeg geen aërosolvorming, dus geminimaliseerde nabesmetting.

De innovatie is gebaseerd op het mengen van water en lucht. Het is een sproeier die is voorzien van twee mengkamers. De combinatie van de miniscule waterdruppeltjes (die als ‘naaldjes’ op het vuil inwerken) en de hoge snelheid van de flow, leidt tot een sterk verbetert reinigingseffect.

Clear In Food
Sproeibeeld hogedruk: snelheid van de flow ongeveer 120 km/uur
Clear In Food
Sproeibeeld innovatie: snelheid 'water-naaldjes' ongeveer 900km/hr

Door de combinatie van water en lucht kan met lagere drukken gewerkt worden dan bij conventionele reinigingsmethodes, hetgeen de fysieke belasting vermindert. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, voelt de straal relatief zacht aan, zodat er minder beschadiging optreedt aan apparatuur en product.

Door middel van de separate doseringsaansturing van water- en luchtdruk in de mengkamer, kan het systeem zeer nauwkeurig worden aangepast aan iedere specifieke toepassing en vervuilingsgraad.

Door het mengen van het water met lucht vermindert bij reiniging het watergebruik tot wel 70% (afhankelijk van het toepassingsgebied). Dit leidt tevens tot een minimalisering van aerosols (en gerelateerde nabesmetting) en een aanzienlijke energiebesparing op plaatsen waar met warm water gereinigd wordt. Ook wordt hierdoor de hoeveelheid (chemisch) afvalwater gereduceerd. Het systeem kan op veel plaatsen stationair geplaatst worden en daarmee een groot deel van de gebruikelijke manuele reiniging overbodig maken, zodat een aanzienlijke besparing op arbeidskosten gerealiseerd kan worden. Manifolds zijn in diverse vormen (en op maat) te verkrijgen.

Voor deze en meer innovaties, die zowel hygiëneverbetering én efficiency voordelen opleveren, kijkt u op: www.clear-inn-food.com.

Featured company: Clear Inn Food

Featured expert: Marcel van Duinen

Tags
  • Lucht
  • Water
  • Perslucht
  • Reiniging - desinfectie