Contents

Mengen en suspenderen

Een van de belangrijkste eisen die ieder productiebedrijf onder ogen moet zien is die van flexibiliteit.

Een bedrijf moet een breed assortiment van verschillende producten kunnen maken en nieuwe producten ontwikkelen om te voldoen aan de verschillende eisen van zowel klanten als hun orderboek. Conventionele productiefaciliteiten gebruiken hoofdzakelijk gespecialiseerde en taakgerichte machines die niet de noodzakelijke flexibiliteit meebrengen. Een mixer kan niet ook dispergeren en emulgeren. Een dispergeerder, die een hoge schuifspanning bewerkt, kan de structuur van veel producten vernietigen. Verschillende geometrieën van menginstrumenten zijn vereist afhankelijk van de viscositeit en vereisten van het mengproces. Een machine met enkelvoudige taken kan nooit de hele reeks noden dekken. De machines met meervoudige taken bieden al deze opties. Met een paar veranderingen kan de machine veranderd worden van een menger met lage schuifspanning tot een dispergeerder met fijne of grove dispergeereigenschappen.

De machine bestaat uit een aandrijver, een mengschacht, een statorbuis en een enkele of dubbele mechanische verzegeling. De meng- en dispergeerinstrumenten kunnen gemakkelijk op de statorbuis en de schacht worden geklemd of geschroefd. Er bestaat ook een speciale versie voor steriele handelingen volgens GMP-standaarden. Geen enkel bewegend gedeelte is voor een bediener toegankelijk, wat de veiligheid tijdens het bedienen van de machine verbetert. De volgende meng- en dispergeerkoppen kunnen aan de schacht-stator-combinatie worden gekoppeld.

Jetstream mixer

De Jetstream mixer is een ideaal instrument voor homogeen mixen en suspenderen. Een snel ronddraaiende rotor binnenin een stator creëert een verticale stroming van vloeistof die geleid wordt naar de bodem van de tank. Wanneer de ‘Jet’ de bodem raakt, verdeelt de stroom zich in twee stromingen die naar boven worden afgebogen om de hele batch te mengen. Het mengen van het product brengt geen lucht binnen door vortexen of door de mengschacht zelf. De hele vatinhoud, hoge of lage viscositeit, wordt op homogene wijze gemengd en producttransfer gebeurt door alle vloeibare lagen in het vat. Anders dan bij conventionele mengsystemen roteert de productmassa niet in het vat waardoor geen schotten in de tank nodig zijn. Zware sedimenten worden gesuspendeerd en gelijk verdeeld zonder sterke turbulentie. Jetmixers verminderen de hitte-inbreng in het product; 99% van de energie wordt direct in beweging omgezet.

stuwstraalmenger

Dispermix

Zoals bij de Jetstream mixer creëert een hoge snelheidsrotor een vloeibare stroom, maar deze keer in twee richtingen. Een eerste verticale stroom wordt naar de bodem van het vat geleid, waar deze wordt weerkaatst. Dit veroorzaakt een sterke turbulentie in het hele vat, zoals bij de Jetstream. De tweede stroom wordt horizontaal geleid en gedwongen om door de dispergeerzone van de kop van de Dispermix te gaan. De gepatenteerde (Ystral) Dispermix kop werkt volgens het principe van een rotor-stator systeem en geeft een goede vermenging in het vat en reduceert tevens de grootte van de vaste deeltjes en agglomeraten, of het kan snelle zwellende poeders zoals CMS of Xanthan emulgeren.

mengdispergeerder

Batch dispergeerder

Een enkelvoudige of meervoudige combinatie van rotor-stator systemen met een nauw radiaal gat hebben een continu pulserende stroom van vloeistof met een hoge turbulentie tot gevolg. Het product wordt door het rotor-stator systeem gedreven waar de binnenste rotorring het product tot een maximumsnelheid versnelt. De stator reduceert de snelheid van het product tot nul waarna de volgende rotorring het weer versnelt. Dit heeft een zeer effectieve reductie van de deeltjesgrootte en een gelijkmatige verspreiding van deeltjes in het vloeibare product tot gevolg. Dit instrument wordt gebruikt wanneer een emulsie met een zeer nauwe druppelgrootte-verdeling wordt geproduceerd of voor een agglomeraatvrije pigmentsuspensie door het natte maaleffect van de dispergeerkop.

batch dispergeerder

Editorial

Inhoud Praktijkrichtlijn Hygiënische tankbouw in de voedingsmiddelenindustrie

Hieronder leest u een overzicht van de inhoud van de voorlopige versie van de richtlijn Hygiënische Tankbouw in de voedingsmiddelenindustrie. Om toegang tot de volledige richtlijn te verkrijgen dient u een account aan te maken en tijdens de aanmelding aan te geven dat u toegang tot de richtlijnen wilt. Dat kost Euro 125,= per jaar excl. BTW. Als u al een account heeft, kunt u ons mailen en starten we de procedure om u toegang te verlenen.

1 Werkgebied

De praktijkrichtlijn Hygiënisch en aseptisch Tankontwerp houdt zich bezig met de Hygiënische aspecten van
- tankontwerp, -bouw en opstelling
- incl. indien van toepassing: drukveiligheid
- incl. indien van toepassing: explosieveiligheid
voor de toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

2 Normatieve referenties (wet- en regelgeving)

De EU verordeningen en EU richtlijnen vormen de wet, de EN-normen zijn afspraken, die door het bedrijfsleven onderling zijn gemaakt, en die de interpretatie vormen van de verordening en richtlijnen, waar deze nog vrijheid voor interpretatie laten. De praktijknormen zijn praktische invullingen van de EN-normen en vormen een verdere leidraad.

Bij het opstellen van de EN-normen en de praktijknormen is niet altijd rekening gehouden met de hygiënische aspecten van tankbouw. De werkgroep heeft waar nodig de EU verordeningen en EU richtlijnen opnieuw geïnterpreteerd en afwijkingen op EN-normen en praktijknormen gemotiveerd, zodanig dat dit niet in conflict hoeft te komen met de gedachten, die de wetgever had bij het opstellen van de EU verordeningen en EU richtlijnen.

In aanmerking zijn genomen:
EG-voorschriften, nl:
- Hygiëneverordening (Vo 852/2004);
- Machinerichtlijn (2006/42/EG;
- Diverse materiaalverordeningen;
- Daar waar nodig richtlijnen voor apparatuur onder druk;

Diverse ATEX-richtlijnen;

NEN-normen over voedselmachines, drukapparatuur en drukvaten;

Tenslotte diverse EHEDG-richtlijnen.

3 Termen en definities

Begrippen uit richtlijnen drukvaten en -apparatuur en normen.

4 Ontwerpkeuze

De procesomstandigheden zijn het uitgangspunt voor de juiste keuze: GMP, hygiënisch of aseptisch ontwerp.

5 Materiaal en oppervlakteruwheid

Materiaalkeuze, corrosiebestendigheid van verschillende soorten roestvast staal, oppervlakteruwheid en lassen.

6 Tank

In dit hoofdstuk wordt de tank beschouwd als een gesloten object, ondanks dat de overlooppijp en de beluchting tot een open connectie met de omgeving kunnen leiden. Besproken worden de onderdelen van de tank: vorm; model bodem; plaatsing op poten, een rok of door de vloer; productin- en uitlaten; monsternamekraan of andere afsluiters; plaatsing meetinstrumenten en kijkglazen; toegankelijkheid via een mangat; overloop en beluchting; beveiliging tegen onder- of overdruk.

7 Roerder

Belangrijke punten van de roerder: lagering, smering, bladvorm en -verbinding.

8 Reinigingsapparatuur

Er zijn verschillende reinigingsapparaten verkrijgbaar. Deze reinigingsapparaten moeten ook in staat zijn zichzelf te kunnen reinigen, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. De binnenzijde is ook noodzakelijk omdat dit vanwege het naspoelwater, dat in kleine hoeveelheid achter kan blijven, beschouwd moet worden als indirect productcontactoppervlak.

9 Koeling of verwarming en isolatie

Sommige tanks hebben aan de binnenzijde buizen voor verwarming of koeling. Dit is niet aan te bevelen. De voorkeur gaat uit naar mantelkoeling of –verwarming.
De isolatie heeft tot doel een tank langer warm of koud te houden, en/of te beschermen tegen brandwonden en/of voorkomen van condensvorming (binnen- of buitenkant tank).

Featured expert: Wouter Burggraaf

toggle editorial
Tags
  • Tank - silo
  • Verkleinen - mengen
  • Mengen