Contents

Sulfateren

Het doel van sulfateren is om microbiologisch bederf of ongewenste kleurformatie tegen te gaan.

Toepassingsgebied

Sulfateren wordt, bijvoorbeeld, toegepast in de suiker- en wijnproductie.

Beschrijving van technieken, methoden en installatie

Sulfateren is het inbrengen van sulfaatdioxide (SO2) in vloeistoffen.

SO2 kan in verschillende vormen worden ingebracht:

  • gasachtige, óf verkregen door verbranding van sulfaat óf uit verdicht gas en directe expansie. Het sulfaatdioxide wordt in een absorptiekolom waarin vloeistof vloeit, binnengebracht door een ventilator
  • vloeistof, uit verdicht gas of in potassium bisulfide oplossing. Het sulfaatdioxide kan ook als een vloeistof worden opgeslagen (onder ongeveer 5 bar) in horizontale cilindrische tanks met een inhoud van 25-30 m3, van waaruit het in de gewenste processtroom kan worden ingevoerd.
  • Vast, als kalium metabisulfiet opgelost in de vloeistof die behandeld moet worden. De hoeveelheid SO2 dat kan worden toegevoegd, wordt gereguleerd.

Een alternatieve, maar duurdere, sulfidebron is ammonium bisulfide. Verder kan ook natrium bisulfide worden gebruikt.

Tags
  • Technologie
  • Overige procestechnieken
  • Sulfateren