Contents

VEGAPULS 64

Radarsensoren voor continue niveaumeting van vloeistoffen

Allround-radarmeetinstrument met 80 GHz – de frequentie van de toekomst.

Toepassingsgebied

Bijzondere voordelen bieden de kleine procesaansluitingen bij kleine tanks of weinig beschikbare ruimte. De zeer goede signaalfocussering maakt toepassing mogelijk in tanks met veel inwendige onderdelen.

De VEGAPULS 64 is een radarsensor voor continue niveaumeten van vloeistoffen. Groot voordeel zijn bijvoorbeeld de kleine procesaansluitingen voor kleine tanks of daar waar weinig ruimte is.
De uitstekende signaalfocussering, maakt de inzet in tanks met bijvoorbeeld roerwerken en verwarmingselementen mogelijk.

Uw voordelen

  • Exacte meetresultaten onafhankelijk van procescondities
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie, dankzij slijtage- en onderhoudsvrij
  • Onderhoudsvrije werking door contactloos meetprincipe

Leverancier: VEGA

Downloads

Productspecificatieblad VEGAPULS 64 (English) Documenttype: pdf
Tags
  • Opslag & transport
  • Tank - silo
  • Instrumentatie
  • Niveaumeting