Contents

Minder fijnstof in productie en magazijn

Veel microbiologische problemen zweven ‘gewoon’ in de lucht. Bacteriën, schimmels en virussen gebruiken fijnstof als medium om zich door de lucht te verplaatsen. Er is een innovatie die werkt met ionisatie, maar anders dan reguliere ionisatie-systemen.

Bij ionisatie worden negatieve ionen geproduceerd waarbij een atoom een elektron kwijt raakt waardoor stofdeeltjes zich uiteindelijk clusteren en als residue op de grond vallen. De negatieve ionen zijn onschadelijk voor voedingsproducten, dieren en mens, maar elimineren wel bacteriën, visussen en schimmels. Daarnaast is ionisatie zeer effectief in verwijdering van geur.

De huidige toepassingen voorzien in een ionisatiekanon dat negatieve ionen een (productie)ruimte inschiet. Met deze klassieke manier wordt er letterlijk een straal ionenen in een ruimte geschoten. Door het gedrag van ionen (alsmede hun snelheid die bijna gelijk is aan het licht) is het effect hetzelfde als dat van de brandweer die met een dikke waterstraal vuur probeert te bestrijden.

De innovatie werkt ook met ionisatie, maar dan als een soort sprinklerinstallatie; er wordt als het ware een fijnmazige ionisatiedouche geïnstalleerd. In een (productie)ruimte worden diverse kleine ionisatiepunten geïnstalleerd. Hierdoor ontstaat een fijnmazige ionisatiedeken die het gehele oppervlakte van de hal afdekt en waarbij ionen (met zeer hoge snelheid) kleine deeltjes uit de lucht weghalen.

De voordelen van dit ionisatiesysteem zijn:

 • De gehele ruimte wordt fijnmazig en continue behandeld
 • Dit systeem heeft een extreem laag energieverbruik door technologisch geavanceerde halfgeleiders
 • Dit ionisatiesysteem is geheel onderhoudsvrij
 • Dit ionisatie systeem vormt géén ozon
 • Kan zowel los of geïntegreerd in LED armaturen worden toegepast.

Resultaten intensieve veehouderij

De fabrikant en patenthouder van deze innovatie heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de intensieve veehouderij. De logische stap is dat de innovatie nu ook toegepast gaat worden in volgende stappen in de keten; van dierontvangst bij de slachthal (bijvoorbeeld als actieve werking tegen Steck), via productieruimtes naar magazijn.

Vacumeren

Bij inbrengen van het foodproduct in de vacumeerfolie wordt het product (als er geen maatregelen worden genomen) aan het oppervlak blootgesteld aan ‘gewone’ lucht. Contaminatie aan het oppervlak van het voedingsproduct ligt voor de hand. Ioniosatie kan hier een rol spelen, waarbij (mocht u reeds een Hepa filtersysteem operationeel hebben) de ionisatie voor verdere optimalisatie kan zorgen en ook voor kostenreductie door minder snel ‘vollopen’ van de filters.

Voordelen voor productie en magazijn medewerkers

Ionisatie brengt (al dan niet in combinatie met full spectrum zonlicht) ook diverse voordelen voor medewerkers, zoal blijkt uit de praktijkervaringen in het magazijn van Kobout, waarvan een link naar het artikel op onze site staat.

Een ander voordeel is dat ionisatie ook ultra fijnstof (waaronder kwartsdeeltjes die bijvoorbeeld bij verwerking van uien een probleem vormen) uit de lucht haalt.

Voor deze en meer innovaties, die zowel hygiëneverbetering én efficiency voordelen opleveren, kijkt u op: www.clear-inn-food.com.

Featured company: Clear Inn Food

Featured expert: Marcel van Duinen

Tags
 • Klimaatbeheersing
 • Lucht
 • Reiniging - desinfectie
 • Gebouw
 • Verlichting
 • Contaminatie