Contents

Inhoud Praktijkrichtlijn Hygiënische tankbouw in de voedingsmiddelenindustrie

Hieronder leest u een overzicht van de inhoud van de voorlopige versie van de richtlijn Hygiënische Tankbouw in de voedingsmiddelenindustrie. Om toegang tot de volledige richtlijn te verkrijgen dient u een account aan te maken en tijdens de aanmelding aan te geven dat u toegang tot de richtlijnen wilt. Dat kost Euro 125,= per jaar excl. BTW. Als u al een account heeft, kunt u ons mailen en starten we de procedure om u toegang te verlenen.

1 Werkgebied

De praktijkrichtlijn Hygiënisch en aseptisch Tankontwerp houdt zich bezig met de Hygiënische aspecten van
- tankontwerp, -bouw en opstelling
- incl. indien van toepassing: drukveiligheid
- incl. indien van toepassing: explosieveiligheid
voor de toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

2 Normatieve referenties (wet- en regelgeving)

De EU verordeningen en EU richtlijnen vormen de wet, de EN-normen zijn afspraken, die door het bedrijfsleven onderling zijn gemaakt, en die de interpretatie vormen van de verordening en richtlijnen, waar deze nog vrijheid voor interpretatie laten. De praktijknormen zijn praktische invullingen van de EN-normen en vormen een verdere leidraad.

Bij het opstellen van de EN-normen en de praktijknormen is niet altijd rekening gehouden met de hygiënische aspecten van tankbouw. De werkgroep heeft waar nodig de EU verordeningen en EU richtlijnen opnieuw geïnterpreteerd en afwijkingen op EN-normen en praktijknormen gemotiveerd, zodanig dat dit niet in conflict hoeft te komen met de gedachten, die de wetgever had bij het opstellen van de EU verordeningen en EU richtlijnen.

In aanmerking zijn genomen:
EG-voorschriften, nl:
- Hygiëneverordening (Vo 852/2004);
- Machinerichtlijn (2006/42/EG;
- Diverse materiaalverordeningen;
- Daar waar nodig richtlijnen voor apparatuur onder druk;

Diverse ATEX-richtlijnen;

NEN-normen over voedselmachines, drukapparatuur en drukvaten;

Tenslotte diverse EHEDG-richtlijnen.

3 Termen en definities

Begrippen uit richtlijnen drukvaten en -apparatuur en normen.

4 Ontwerpkeuze

De procesomstandigheden zijn het uitgangspunt voor de juiste keuze: GMP, hygiënisch of aseptisch ontwerp.

5 Materiaal en oppervlakteruwheid

Materiaalkeuze, corrosiebestendigheid van verschillende soorten roestvast staal, oppervlakteruwheid en lassen.

6 Tank

In dit hoofdstuk wordt de tank beschouwd als een gesloten object, ondanks dat de overlooppijp en de beluchting tot een open connectie met de omgeving kunnen leiden. Besproken worden de onderdelen van de tank: vorm; model bodem; plaatsing op poten, een rok of door de vloer; productin- en uitlaten; monsternamekraan of andere afsluiters; plaatsing meetinstrumenten en kijkglazen; toegankelijkheid via een mangat; overloop en beluchting; beveiliging tegen onder- of overdruk.

7 Roerder

Belangrijke punten van de roerder: lagering, smering, bladvorm en -verbinding.

8 Reinigingsapparatuur

Er zijn verschillende reinigingsapparaten verkrijgbaar. Deze reinigingsapparaten moeten ook in staat zijn zichzelf te kunnen reinigen, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. De binnenzijde is ook noodzakelijk omdat dit vanwege het naspoelwater, dat in kleine hoeveelheid achter kan blijven, beschouwd moet worden als indirect productcontactoppervlak.

9 Koeling of verwarming en isolatie

Sommige tanks hebben aan de binnenzijde buizen voor verwarming of koeling. Dit is niet aan te bevelen. De voorkeur gaat uit naar mantelkoeling of –verwarming.
De isolatie heeft tot doel een tank langer warm of koud te houden, en/of te beschermen tegen brandwonden en/of voorkomen van condensvorming (binnen- of buitenkant tank).

Featured expert: Wouter Burggraaf

Tags
  • Opslag & transport
  • Tank - silo
  • Hygiënenormen