Contents

Hyg. ontw. - transportbanden

1-daagse cursus over het waarom en hoe van hygiënisch ontwerpen van transportbanden.

datum: 13 november 2023
prijs: 795,00
registratieformulier

Doelstelling:

 • Begrip noodzaak hygiënisch ontwerp (reinigbaarheid tot op microbieel niveau)
 • Beoordeling (aan te schaffen) apparatuur op microbiële reinigbaarheid
 • Ontwerpen, uitbesteden en begeleiden van projecten m.b.t. hygiënisch ontwerp

Ervaren trainer

Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedings­midde­len­industrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bak­ke­rij, groente en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) is het bureau actief en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied ver­zorgd.

Praktisch

Plaats: Aristo, Utrecht
Datum: maandag 13 november 2023
Max. 14 deelnemers (vanwege mogelijke interactie)
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 795,- (excl. btw)
Docent: Ir. Wouter Burggraaf, officieel trainer EHEDG

Bedrijven die aangesloten zijn bij OOM of OTIB komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor meer informatie zie www.oom.nl, resp. wij-techniek.nl.

Doelgroep:

 • Engineer/constructeur
 • Projectleider
 • Verkoop
 • Constructiemedewerkers

Onderwerpen

1. Hygiënisch Ontwerpen - Het moet! - Wet- en regelgeving

 • ontwikkeling in de levensmiddelenmarkt - wat geleid heeft tot de noodzaak van hygiënisch ontwerp
 • samenvatting hygiënische ontwerpaspecten uit
  • EU Levensmiddelenhygiëneverordening
  • EU Machinerichtlijn w.o. technisch ontwerp dossier
  • EU Materialenverordening
 • normen voor hygiënisch ontwerpen
 • EN 1672-2 en ISO 14159
 • EHEDG richtlijnen
 • controle-organen IFS, BRC, AIB)

2. Hygiënisch ontwerpen - Het waarom - Risicoanalyse (C/F/M)

 • basiskennis microbiologie
  • groeiomstandigheden
  • aanwezigheid en verplaatsing micro-organismen
 • microbieel gevoelige producten (matrix BRC v7)
 • chemische hulpmiddelen (smeermiddelen, signaalvloeistoffen, perslucht, gas, water, vacuüm)
 • fysieke breuk en detecteerbaarheid
 • beheersing risico’s door zonering ruimte, apparatuur en reiniging

3. Hygiënisch ontwerp - open processing

 • Uitwerking volgens de geldende NEN-EN 1672-2:2009 en relevante EHEDG richtlijnen, en mogelijke wijzigingen in NEN-EN 1672-2:2020.
 • materialen - metalen
  • corrosiebestendigheid
  • voorhanden materiaal (2B-finish)
  • afwerkingsmethoden (Ra /Rz e.d.)
  • beoordeling oppervlakteruwheid
 • materialen - plastics & elastomeren
  • migratie(testen) / vormvastheid
  • verklaring van overeenstemming
  • chemische bestendigheid
 • geometrie (afvoer, leegloop, radius)
 • vaste verbinding (laskwaliteit)
 • statische afdichting
 • dynamische afdichting
 • frame (basis) - later verder uitgewerkt
 • smering

4. Reiniging & Desinfectie

 • principes (vuiltypes; reinigingsmethoden)
 • toepassing voor open procesapparatuur
 • validatie reiniging transportbanden
 • diverse video’s met uitleg

5. Hygiënische praktijk - transportband

 • problemen met de huidige transportbanden
  • direct & indirect productcontact - open process
  • bandtypes & reinigbaarheid
  • snelontspanner
  • zijgeleiding
  • bandondersteuning
  • aandrijving

6. Nieuwe opzet - transportband - Safe Food Factory

 • bereikbaarheid
 • machineveiligheid versus voedselveiligheid
 • framebouw (massief, gesloten, afwerking)
 • hygiënische bekabeling
 • totaal concept

7. Beoordeling huidig ontwerp

 • naar keuze bestaande apparatuur
 • aan de hand van een gecombineerde nieuwe checklist NEN-EN 1672-2/Safe Food Factory
Tags
 • Materialen
 • Opslag & transport
 • Reiniging - desinfectie
 • Hygiënenormen